Produkter

Djupdragningsprodukter

Tankgavlar
– diameter 70–900 mm
– materialstyrkor 1–10 mm
– formpressning

Brunnslock
– diameter 110–560 mm
– materialtjocklek 0,5–1,0 mm

MOSSINI 630/320 T djupdragningspress

Omera 400/250 T djupdragningspress

X

Menu

Haku: