Petäjäveden Metalli

Petäjäveden Metalli Oy Ab grundades 1980 som en underleverantörsfirma med inriktning på att tillverka produkter av stålplåt och profiler genom böjning och pressning. Tack vare den mångsidiga maskinparken är det möjligt att både serieproducera små och medelstora delar och bearbeta tunga ståldetaljer som styckeprodukter. Tack vare CNC-styrning är produkternas måttnoggrannhet mycket hög.

Företaget inledde sin verksamhet med uthyrning av arbetskraft i Sverige och Norge. År 1979 inledde man verksamhet i Finland. Företaget koncentrerade sig på tillverkning av värmebehållare och värmepannor.

År 1986 ändrades produktionens inriktning och företaget koncentrerade sig på underleverantörsverksamhet. Samtidigt ändrade man sin produktionsinriktning till att motsvara kundernas behov. De nuvarande produktionsmaskinerna representerar en unik produktionsteknik som inte existerar någon annanstans i Norden.

Under de senaste årtiondena har Petäjäveden Metalli vuxit till en framstående leverantör inom metallindustrin i Finland och de nordiska och baltiska länderna.

Den helautomatiska, robotiserade produktionscellen möjliggör en snabb och högkvalitativ serieproduktion.