Produkter

Gavelformning

SS482, SS2634, SS483, SS895 ,SS484

Tillverkning enligt tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU (PED). Se de certifikat som utfärdats av Inspecta:

No. 2552-08
No. 5953-04

Vi tillverkar gavlar av både av rostfritt stål, kolstål och aluminium. Gavlarnas diametrar kan vara 70–8 000 mm. * Materialstyrkan på rostfritt stål får vara högst 30 mm och kolstålets möjliga materialstyrka får vara högst 36 mm.
– diameter 70–8 000 mm
– S max 30 mm (rostfritt stål)
– S max 36 mm (fe)

Kantbegränsningsmaskin

Djupdragning

Värmebehandling

Kalottpress

Kantbockmaskin

Trycksvarvning

X

Menu

Haku: